Jätkusuutlikkuse suunas

Jätkusuutlik areng tähendab tänase põlvkonna vajaduste rahuldamist, seadmata sealjuures ohtu tulevaste põlvkodade vajaduste rahuldamise võimalust.

Täna oleme kahjuks veel sellest ideaalist kaugel. Üha teravamaks muutuvad sellised probleemid nagu kliimamuutus ja veevarude vähenemine. Nende lahendamine aga on meie kõigi teha. Eriti tähtis osa selles on erasektoril, kes pakub välja uuenduslikke ideid, teeb investeeringuid ning jagab ärikogemusi. Koostöös valitsusasutuste, mittetulundusühingute ja kogukondadega saavad ettevõtted üritada meie kõigi ees seisvaid väljakutseid lahendada.

Coca-Cola HBC Eesti eesmärk on jätkusuutlikule arengule kaasa aidata. Oleme alates 2002. aastast teinud tööd oma keskkonnamõju vähendamise ja kogukonda investeerimise nimel. Me arendame partnerlussuhteid, aidates kaitsta kohalikke vesikondi, edendades taaskasutust ning propageerides tervislikke ja aktiivseid eluviise, olgu selle näiteks algatus „Clean the Beach“, jalgrattamatk „Sõida ohutult!“ ja koostöö Eesti Pandipakendiga. Samuti püüame miinimumini viia omaenda tegevuse mõju keskkonnale.

See pole altruism, see toob kasu ka meie ettevõttele. Vähendades oma tegevuse keskkonnamõju – näiteks vee, energia ja pakkematerjali tarbimist iga joogi tootmisel – muudame oma äri tõhusamaks. See vähendab lühema perioodi jooksul meie kulutusi ning pikemas perspektiivis ettevõtte kasvuga seotud riske.

Jätkusuutlikkuse algatuste kaudu suurendame oma innovatsioonivõimet. Oma programmide kaudu oleme saavutanud valdkonna liidri maine ning meie töötajad räägivad, et töötavad Coca-Cola HBC Eestis uhkusega.