Privaatsus

Coca-Cola HBC Eesti on pühendunud kõikide www.coca-colahellenic.com külastajate privaatsuse säilitamisele ja isiklike andmete kaitsmisele, mida meile esitada võite. Eelkõige usume, et Teie jaoks on tähtis teada, kuidas me Teie andmeid kohtleme, mida võime sellelt veebisaidilt saada, ning kuidas toimub andmetöötlus interneti ja kõikide teiste elektrooniliste sidevõrkude abil. Selleks et mõista, kuidas me kasutame ja kaitseme andmeid, mida meile esitate, või kuidas me neid tulevikus kasutada või kaitsta võime, lugege palun järgnev privaatsusstrateegia läbi.

Registreerudes sellel veebilehel mõne teenuse kasutajaks, nõustute oma andmete kogumise, kasutamise ja edastamisega selle strateegia tingimuste järgi.

Andmed, mida Teilt kogume

Üldiselt saate seda veebisaiti külastada ilma meile ütlemata, kes Te olete, ja ilma oma andmeid avaldamata. Meie veebiserverid koguvad domeeninimesid, mitte külastajate e-posti aadresse. Lisaks sellele on sellel veebisaidil aga osi, kus peame teatud eesmärgil koguma Teie isikuandmeid, näiteks selleks, et esitada Teile vajalikku teavet, ja kui see on vajalik teie registreerimiseks meie veebisaidil. Me teeme seda veebivormide abil ning iga kord saadate oma andmed e-postiga. Teilt kogutud andmete hulka võivad kuuluda Teie nimi, aadress, telefoninumber, faksi number või e-posti aadress. Te leiate, et meile ei pea esitama täiendavaid andmeid, mida küsime, mis pole vajalikud ega põhjendatud selleks, et pakkuda Teile teenuseid, mida olete tellinud. Me võime koguda teie kohta andmeid ja elektronkirjadest või kirjadest, mida meile saadate.

Kogutud andmete kasutamine

Kui Teie nõusolekul kogutakse muid isiklikke andmeid, nagu Teie nimi ja e-posti aadress (näiteks veebivormide või elektronposti kaudu), anname me üldiselt andmete kogumise käigus teada, kuidas neid isikuandmeid kasutama hakkame. Me võime Teie esitatud või siinse veebisaidi kaudu kogutud isikuandmeid kasutada ka järgmistel eesmärkidel:

  • Mingite teenuste pakkumiseks, mida meilt tellinud olete, näiteks meie aastaaruannetes sisalduva investorsuhete teabe / koopiate saamiseks, ettevõtte veebiülekande kasutajaks registreerimiseks või meie e-posti häireteenuse kasutajaks registreerumiseks.
  • Teie päringutele vastamiseks või andmeid puudutavate küsimuste töötlemiseks.
  • Meie teenuste pakkumiseks ja isikustamiseks.
  • Teenuste kasutajaks registreerumise dokumentide haldamiseks.

Kui muudate meelt edasise kokkupuute osas, palun andke sellest meile teada.

Avaldamine

Meile esitatud andmeid hoitakse Suurbritannias asuvas serveris ning sellele pääseb ligi või seda avaldatakse meie väljaspool Suurbritanniat töötavale personalile ja kolmandatele osapooltele, sealhulgas Coca-Cola Hellenic Group’i kuuluvatele ettevõtetele, äripartneritele, valitsusasutustele ja õiguskaitseorganitele, meie ettevõtte õigusjärglastele ja tarnijatele, kes tegelevad meie nimel andmete töötlemisega, kellest mõned võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kes tegutsevad meie heaks siinses strateegias sätestatud eesmärgil või Teie poolt kinnitatud muudel eesmärkidel. Palume erilist tähelepanu pöörata asjaolule, et registreerudes meie ettevõtte veebiülekande teenuse kasutajaks, palume Teie nõusolekut Teie isikuandmete edastamiseks meie veebiülekande ametile USA-s, et nad saaksid meie nimel Teile seda teenust pakkuda. Kõik eespool nimetatud osapooled töötlevad andmeid, täidavad ja toimetavad tellimusi kohale ning pakuvad tugiteenuseid meie nimel. Me võime koondandmeid meie veebisaidi kasutamise kohta edastada kolmandatele osapooltele, kuid selle hulka ei kuulu andmed, mida oleks võimalik kasutada Teie isiku kindlakstegemiseks.

Lõpuks, kui meie ettevõte muudetakse ühisettevõtteks või müüakse maha või liidetakse mõne muu majandusüksusega, avaldatakse Teie andmed meie uutele äripartneritele või omanikele.

Väljapool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatel riikidel ei ole alati tugevaid andmekaitset puudutavaid seadusi. Me rakendame siiski alati meetmeid, et tagada Teie andmete kasutamine kolmandate osapoolte poolt vastavalt siinsele strateegiale.

Kui seadus seda ei nõua, ei jaga, ei müü ega levita me Teie andmeid muul moel ilma Teie loata.

16-aastased ja nooremad kasutajad

Kui olete 16-aastane või noorem, hankige enne mingite isikuandmete meile saatmist oma vanemalt või hooldajalt luba. Ilma sellise loata ei tohi kasutajad meile oma isikuandmeid esitada.

Teised veebisaidid

Meie veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele, mis on väljapool meie kontrolli ning mida ei kaitse see privaatsusstrateegia. Kui sisenete neilt linkidelt teistele veebisaitidele, võivad nende saitide operaatorid koguda Teie andmeid, mida nad kasutavad vastavalt nende privaatsusstrateegiatele, mis võivad meie omast erineda.

Kogutud andmete turvalisus ja andmete säilitamine

Meil on ranged füüsilised, elektroonilised ja administratiivsed turvameetmed juurdepääsu vältimiseks Teie andmetele volitamata isikute poolt ning Teie andmete kaitsmiseks ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävitamise ja kahjustamise eest veebis ja väljaspool seda. Me säilitame Teie andmeid mõistliku aja jooksul või nii kaua, kuni seadus nõuab.

Andmete edastamine interneti kaudu ja vastutusest keeldumine

Kuna internet on ülemaailme keskkond, kaasneb veebisaidi kasutamisel isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks paratamatult andmete edastamine rahvusvahelisel alusel. Seetõttu tunnistate ja nõustute seda veebisaiti lehitsedes ja meiega elektrooniliselt suheldes oma isikuandmete töötlemisega sel moel.

Kuigi Coca-Cola HBC Eesti rakendab viiruste või teiste kahjulike komponentide kaitseks mõistlikke meetmeid, on interneti olemus selline, et on võimatu tagada, et Teie juurdepääs veebisaidile toimub katkematult või tõrgeteta või et see veebisait, selle serverid või meie saadetavad elektronkirjad on viirustest või muudest kahjulikest komponentidest puhtad.

Selle veebisaidi sisu on kujundatud nii, et see vastaks andmekaitset puudutavas Euroopa direktiivis sätestatud üldistele kohustustele. Me ei saa siinse veebisaidi või selle sisu osas vastutada mittevastavuse eest kohalikele reklaami puudutavatele või muudele seadustele.

Andmete juurdepääs ja nende värskendamine

Teil on õigus näha oma isikuandmeid, mis meil Teie kohta on, ning Te võite paluda meil teha kõik vajalikud muudatused, et tagada andmete täpsus ja ajakohasus. Kui soovite seda teha, palun pöörduge meie poole kontaktandmetel, mille leiate Kontaktide leheküljel. Meil on seadusega ettenähtud õigus küsida oma kulude katmiseks väikest haldustasu, kui edastame Teile andmed, mis meil Teie kohta on.

Meiega ühenduse võtmine

Kui Teil on mõni märkus, küsimus või palve seoses Teie isikuandmete kasutamisega meie poolt, või on tekkinud mõni küsimus siinse privaatsusstrateegia kohta, palun pöörduge meie poole kontaktandmetel, mille leiate Kontaktide leheküljel. Me vastame heal meelel privaatsusstrateegiat puudutavatele küsimustele ja oleme rõõmsad kõikide selle kohta esitatud soovituste üle.

Strateegia muutmine

Palun kontrollige aeg-ajalt seda privaatsusstrateegiat, et olla teadlik kõikidest muudatustest. Kuigi meil on õigus seda strateegiat muuta või täiendada, teatame kõikidest suurematest muudatustest siinsel veebisaidil vähemalt 30 päeva jooksul pärast muudatuse tegemist ning vajaduse korral elektronposti kaudu saadetud teate abil.

Back to top

Seotud lingid